Žurnál Modern Africa

Modern Africa: Politics, History, and Society je anglicky psané recenzované periodikum vydávané Katedrou politologie Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Nabízí odborné veřejnosti přístup k původním textům pokrývajícím důležité politické, společenské či historické události odehrávající se na africkém kontinentě.

Editoři podporují interdisciplinární přístup, spojující společenské vědy a směry různého zaměření, vedle historie, politologie, sociologie či antropologie tak například gender studies, environmentalismus, rozvojová studia a další.

Modern Africa: Politics, History and Society je vydáván dvakrát ročně. Každé vydání pravidelně obsahuje následující sekce: Politika, Dějiny, Společnost, Novinky, Recenze.

Pro více informací o aktuálním vydání navštivte: www.modernafricajournal.org

© 2017 Česká Asociace pro Africká Studia
Design by Hana Novotna, Code by JBM