Výzva k přípravě panelů na 7 Evropské konferenci afrických studií ECAS

Ve dnech 29.6.-1.7.2017 proběhne ve švýcarské Basileji již 7 ročník Evropské konference afrických studií (ECAS 2017). Organizátoři vyzývají případné zájemce z řad akademické veřejnosti k zasílání návrhů na panely, v jejichž rámci budou následně vystupovat odborníci s různým badatelským zaměřením. Návrhy tematického zaměření panelů je třeba zaslat nejpozději do 18. srpna prostřednictvím on-line formuláře dostupného na: http://nomadit.co.uk/ecas/ecas2017/panelproposal.php5

Pro více informací si detailně prostudujte výzvu na stránkách konference www.ecas2017.ch

© 2018 Česká Asociace pro Africká Studia
Design by Hana Novotna, Code by JBM