Kdo jsme

Česká asociace pro africká studia (ČAAS) je občanským sdružením profesionálních akademických pracovníků v afrických studiích, absolventů magisterského studia tohoto oboru a jeho příznivců z oborů souvisejících. Je součástí akademické obce České republiky. 

Dlouhodobé cíle ČAAS

Podporovat v České republice rozvoj afrických studií ve vědeckém výzkumu a vzdělávání, vytvářet vazby mezi afrikanisty a odborníky příbuzných oborů v ČR i v mezinárodním měřítku.

Reprezentovat českou afrikanistiku vůči vládním, veřejnoprávním a nevládním organizacím a na mezinárodním afrikanistickém poli (např. v AEGIS), udržovat kontakty a navazovat spolupráci s obdobnými oborovými organizacemi v České republice a v zahraničí.

Popularizovat výsledky afrických studií mezi širší veřejností, spolupracovat se sdruženími, zaměřenými na spolupráci s Afrikou.

Čím se zabýváme

Pravidelně informujeme členy a ostatní zájemce o dění na poli afrických studií v ČR.

Vydáváme odborný recenzovaný časopis Modern Africa: Politics, History and Society.

Pořádáme mezinárodní konferenci Viva Africa.

Stanovy ČAAS

Stanovy si můžete stáhnout zde.

Výroční zprávy ČAAS ke stažení

Výroční zpráva za rok 2015 zde.

Výroční zpráva za rok 2016 zde.

Výroční zpráva za rok 2017 zde.

Výroční zpráva za rok 2018 zde.

Výroční zpráva za rok 2019 zde.

Výroční zpráva za rok 2020 zde.

© 2023 Africka studia
Design by Hana Novotna, Code by JBM