Kdo jsme

Česká asociace pro africká studia (ČAAS) je občanským sdružením profesionálních akademických pracovníků v afrických studiích, absolventů magisterského studia tohoto oboru a jeho příznivců z oborů souvisejících. Je součástí akademické obce České republiky. 

Dlouhodobé cíle ČAAS

 • Podporovat v České republice rozvoj afrických studií ve vědeckém výzkumu a vzdělávání, vytvářet vazby mezi afrikanisty a odborníky příbuzných oborů v ČR i v mezinárodním měřítku.
   
 • Reprezentovat českou afrikanistiku vůči vládním, veřejnoprávním a nevládním organizacím a na mezinárodním afrikanistickém poli (např. v AEGIS), udržovat kontakty a navazovat spolupráci s obdobnými oborovými organizacemi v České republice a v zahraničí.
   
 • Popularizovat výsledky afrických studií mezi širší veřejností, spolupracovat se sdruženími, zaměřenými na spolupráci s Afrikou.

Čím se zabýváme

 • Pravidelně informujeme členy a ostatní zájemce o dění na poli afrických studií v ČR i ve světě prostřednictví Průvodce afrikanistikou a newsletterů. 
   
 • Vydáváme žurnál Modern Africa: Politics, History and Society.
   
 • Pořádáme mezinárodní konferenci Viva Africa.

Stanovy ČAAS

 • Stanovy si můžete stáhnout ZDE.
© 2017 Česká Asociace pro Africká Studia
Design by Hana Novotna, Code by JBM