Podmínky zasílání novinek

V souladu s §5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje, které zadává uživatel ve formuláři "novinky na Váš e-mail" shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy nám přímo a účinně zašlete informaci o tom, že si nepřejete, aby Vám byly informace nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře můžeme použít pro statistické účely, a to pouze pro naši vnitřní potřebu.

Prohlašujeme, že budeme osobní údaje shromažďovat v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Naši zaměstnanci nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

© 2023 Africka studia
Design by Hana Novotna, Code by JBM