Předsednictvo

Mgr. Kateřina Mildnerová, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci

Předsedkyně asociace

doc. PaedDr.
Hana Horáková, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci

1. místopředsedkyně asociace

Mgr. Martin Schmiedl
Univerzita Hradec Králové

výkonný editor Modern Africa

Andrea Filipi, MSc.
University of Cambridge

Alžběta Šváblová, M.A.
Univerzita Bayreuth

Stephanie Rudwick, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové a Univerzita KwaZulu-Natal

Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.
Univerzita Karlova


© 2022 Česká Asociace pro Africká Studia
Design by Hana Novotna, Code by JBM