Předsednictvo

Mgr. Kateřina Mildnerová, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci

Předsedkyně asociace

doc. PaedDr.
Hana Horáková, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha

1. místopředsedkyně asociace

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Univerzita Karlova

2. místopředseda asociace

doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Univerzita Hradec Králové

PhDr. Kateřina Werkman,
M.Res., Ph.D.

Univerzita Karlova

PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni

Stephanie Rudwick, Ph.D.
Leipzig University a Univerzita Hradec Králové

© 2019 Česká Asociace pro Africká Studia
Design by Hana Novotna, Code by JBM