Stephanie Rudwick, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové a Univerzita KwaZulu-Natal

© 2022 Česká Asociace pro Africká Studia
Design by Hana Novotna, Code by JBM