Stephanie Rudwick, Ph.D.
Leipzig University a Univerzita Hradec Králové

© 2019 Česká Asociace pro Africká Studia
Design by Hana Novotna, Code by JBM