doc. PaedDr.
Hana Horáková, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha

Předsedkyně asociace

© 2018 Česká Asociace pro Africká Studia
Design by Hana Novotna, Code by JBM