prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Univerzita Karlova

2. místopředseda asociace

© 2019 Česká Asociace pro Africká Studia
Design by Hana Novotna, Code by JBM