prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Univerzita Karlova

© 2018 Česká Asociace pro Africká Studia
Design by Hana Novotna, Code by JBM