Mgr. Kateřina Mildnerová, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci

© 2017 Česká Asociace pro Africká Studia
Design by Hana Novotna, Code by JBM