Mgr. Kateřina Mildnerová, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci

Předsedkyně asociace

© 2022 Česká Asociace pro Africká Studia
Design by Hana Novotna, Code by JBM