doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Univerzita Hradec Králové

© 2018 Česká Asociace pro Africká Studia
Design by Hana Novotna, Code by JBM