Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.
Univerzita Karlova

Tajemník asociace

© 2017 Česká Asociace pro Africká Studia
Design by Hana Novotna, Code by JBM