Česká Asociace pro Africká Studia publikuje některé články ve formátu RSS 2.0. RSS je zkratka pro Really Simple Syndication nebo Rich Site Summary. Články v tomto formátu zobrazují jednoduchý nadpis, popis a obsah a jsou aktualizovány automaticky jakmile jsou vloženy nové články nebo upraveny stávající. Použití RSS je určeno pouze pro osobní, nekomerční účely.

Seznam dostupných RSS kanálů

© 2021 Česká Asociace pro Africká Studia
Design by Hana Novotna, Code by JBM