Přednáška prof. Josefa Kanderta a uvedení sborníku Viva Africa 2013

Dne 30. května od 14:30 hod. proběhne přednáška prof. Josefa Kanderta na téma "Co to je afrikanistika". Akce se uskuteční v budově Hollaru, na Smetanově nábřeží č. 6, Praha 1 (děkanát FSV UK), a to v učebně číslo 014. Součástí programu této první veřejné akce České asociace pro africká studia bude uvedení sborníku z konference Viva Africa 2013, představení žurnálu Modern Africa a v neposlední řadě předání listin potvrzujících čestné členství v České asociaci pro africká studia vybraným osobnostem.

© 2022 Czech Association for African Studies
Design by Hana Novotna, Code by JBM